Otevírací doby

  Obchodní galerie
Po-Ne 9.00 – 21.00

 

  BILLA
Po-Ne 8.00 – 21.00

  KFC
Po-Ne 8.00 – 21.00

  dm drogerie
Po-Ne 8.00 – 21.00

  BENU lékárna
Po-Pá 8.00 – 21.00
So-Ne 9.00 – 21.00

  Pekárna Beneš
Po-So 8.00 – 21.00
Ne 9.00 – 21.00

  Správa centra
Po-Pá 8.30 – 16.30

 


Kolínské účtenkobraní

Kolínské účtenkobraní

Aktualita: Seznam výherců - gratulujeme!

Vážení zákazníci, vaše výhry si můžete vyzvednout až do 11.prosince 2017 každý všední den od 8.30 do 16.30 na správě centra Futurum Kolín.

S sebou si prosím vezměte pouze doklad totožnosti, ceny budou předány na základě předávacího protokolu. V případě dotazů prosím volejte na telefon: 321 623 088

Zde jsou výherci:

15 kusů dárkových poukazů od nájemce Klenoty Aurum

 1. Andrea Slováková
 2. Zuzana Křivánková
 3. David Jožek
 4. Petr Kladdář
 5. Jana Zajptová
 6. Tomáš Cukr
 7. Hana Závětová
 8. Ivana Chemecíková
 9. Aneta Pietruchová
 10. Jiřina Peřinová
 11. Dominique Děrgelová
 12. Zuzana Křivánková
 13. Pavlína Průšková
 14. Nataša Veithová
 15. Hana Víšková

5 x balíček od obchodu Yves Rocher

 1. Nikola Sojková
 2. Kryštof Mareš
 3. Tereza Burešová
 4. Petra Hrubá
 5. Josef Nezavdal

Dámské hodinky od nájemce Klenoty Aurum

 • Tereza Burešová

Iphone 7

 • Adéla Fiausová

2 x skvělý tablet

 • Markéta Konerzewská
 • Jan Zajíc

Hlavní cena LED TV

 • Svatava Russová

 

Milí zákazníci,

v termínu od 25.10. až do 11.11. do 15.00 probíhá kampaň s názvem Kolínské účtenkobraní.

Princip je následující:


Do soutěže se může zapojit každý zákazník s účtenkou nad 499 Kč z jakéhokoli obchodu v OC Futurum Kolín vyjma supermarketu Billa. Podmínkou
pro účast ve hře o ceny je vyplnit hrací kartu, která je k dispozici ve všech obchodech nebo na stánku Dates Mobile. Vyplněné hrací karty se vhazují do
hlasovacího osudí ve stánku Dates Mobile (na hlavní pasáži – před hračkářstvím Pompo), zároveň je třeba předložit originál účtenky, který bude na stánku
označen. Každá účtenka nad 499 Kč znamená jednu možnost pro vyplnění hlasovací karty a lze ji v rámci této hry uplatnit pouze jednou. Uzávěrka akce je
11.listopadu 2017 v 15.00 hodin, následně poté budou na vyznačeném místě na pasáži OC Futurum Kolín veřejně vylosováni výherci. Změna vyhrazena.

 

 Termín a místo konání akce

Akce se bude konat v obchodním centru FUTURM KOLÍN na adrese Rorejcova 906, Kolín, PSČ 280 02 (v textu též jen „obchodní centrum“), od 25. 10. do 11.11. 2017 do 15.00 hodin

 

Princip akce

Účastníkem akce je fyzická osoba starší 18 let, která splní následující podmínky (dále jen „účastník“):

 1. vyplní hrací kartu, která je k dispozici na stánku Dates Mobile nebo ve všech jednotkách vyjma supermarketu Billa
 2. vyplněnou hrací kartu vhodí do hlasovacího osudí.
 3. v termínu 11.11.2017 se bude losovat výherce cen na pasáži obchodního centra. 

 

 Soutěž probíhá od 25. října do 11. listopadu 2017 do 15.00 hodin
Do soutěže se může zapojit každý zákazník s účtenkou nad 499 Kč z jakéhokoli obchodu v OC Futurum Kolín vyjma supermarketu Billa. Podmínkou
pro účast ve hře o ceny je vyplnit hrací kartu, která je k dispozici ve všech obchodech nebo na stánku Dates Mobile. Vyplněné hrací karty se vhazují do
hlasovacího osudí ve stánku Dates Mobile (na hlavní pasáži – před hračkářstvím Pompo), zároveň je třeba předložit originál účtenky, který bude na stánku
označen. Každá účtenka nad 499 Kč znamená jednu možnost pro vyplnění hlasovací karty a lze ji v rámci této hry uplatnit pouze jednou. Uzávěrka akce je
11.listopadu 2017 v 15.00 hodin, následně poté budou na vyznačeném místě na pasáži OC Futurum Kolín veřejně vylosováni výherci. Změna vyhrazena.

 

Pořadatel akce

Marissa Tau, a.s. (dříve OC Futurum Kolín a.s.), se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 248 33 495, DIČ: CZ24833495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17099

(dále jen „pořadatel“).

 

Vyplněním formuláře a jeho následným odesláním pořadateli každý účastník uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas:

 1. a)   v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, uvedených ve webovém formuláři (včetně elektronického kontaktu), za účelem prověření jeho platné účasti na akci (zejména dle předloženého průkazu totožnosti), a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jako je zejm. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele uvedenou výše v těchto pravidlech, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo účastníka na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení obchodnímu centru a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu nároku účastníka na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím;
 2. b) s těmito pravidly akce a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech souvisejících dokumentech, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi podmínky akce upravují či mění a přistupuje k nim.

 

Vyloučené osoby     

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI atd.), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců obchodního centra.

 

Na získání soutěžních cen  není právní nárok.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s touto akcí. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání soutěžní ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky.

nahoru