Plná pravidla a podmínky akce

Připravte se na dovolenou – marketingová akce s DM

 

Pořadatelem akce je:

Marissa Tau, a.s. (dříve OC Futurum Kolín a.s.)

se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 248 33 495

DIČ: CZ24833495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17099

 

(dále jen „pořadatel“)

 

Organizátorem akce je:

CBRE s.r.o.

sídlo: Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 110 00, IČO: 257 59 604, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67713

 

(dále jen „organizátor“)

 

Pravidla marketingové akce s DM

Nárok na dárek od DM má každý zákazník, který v době 23. – 30.5.2019 nakoupí v OC Futurum Kolín v minimální hodnotě 699,- Kč (možno uplatnit dvě účtenky). Nevztahuje se na nákup v supermarketu Billa.

U hostesek na pasáži centra se zákazník prokáže účtenkou (účtenkami) v minimální výši 699,- Kč. Na základě předložení účtenek, hosteska vydá zákazníkovi sadu cestovní kosmetiky v kosmetické tašce.

 

Marketingová akce “Připrav se na dovolenou“ začíná 23.5.2019. a platí pro prvních 1000 zákazníků. Předpokládaný konec akce 30.5.2019 nebo do vydání zásob.

 

Termín konání soutěže:

Soutěž bude probíhat od 23.5. do 30.5.2019 nebo do vydání zásob a to v době od 9.00 – do 21.00 hod. na pasáži centraOC Futurum Kolín, Rorejcova 906, Kolín (dále jen „OC Futurum“)

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, včetně změn nebo úprav těchto pravidel akce, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Tyto změny zveřejní na webových stránkách www.futurumkolin.cz

Tato pravidla nabývají účinnosti vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení akce. Pro případ existence rozdílných znění pravidel soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.futurumkolin.cz